Dyslexie

Dyslexie

Beelddenken en woorddenken

Wij worden allemaal als beelddenker geboren. Tussen het 4e en 9e levensjaar ontwikkelt het merendeel van de kinderen het woorddenken. Dat is handig, want we communiceren vooral met woorden en op school wordt talig les gegeven. Beelddenken gebruik je dan voornamelijk nog ter ondersteuning.

Maar wat als het woorddenken nou niet goed op gang komt? Dan kunnen er problemen ontstaan met lezen en/of spelling. 

 

Je kunt dan bijvoorbeeld in verwarring raken doordat:

 

* je letters in spiegelschrift leest of verwisselt.

   dak in plaats van bak, veilen in plaats van vielen of schip in plaats van boot.

* woorden een andere betekenis krijgen in jouw hoofd (de tafel van 3).

* letters “dansen” of de tekst gedeeltelijk wazig is.

* er woorden zijn waar je geen beeld bij hebt. Bijvoorbeeld de, het, een, maar, want, niet.

 

Bovendien kan je de ene keer beter lezen dan de andere! Dit heeft te maken met de mate van verwarring.

 

Dyslexie manifesteert zich soms pas in de bovenbouw, of op de middelbare school bij het leren van vreemde talen.

Ook als (jong) volwassene kan je nog steeds moeite ondervinden bij het lezen van teksten, het schrijven van verslagen of het afmaken van bepaalde taken.

 

 

De Counseling

Tijdens de Davis® Counseling leer je allereerst om je aandacht beter te kunnen richten.Dit noemen we oriëntatie of focus. Je leert je te ontspannen en je beelden te vertragen want beelddenkers zien beelden veel sneller dan de woorddenker woorden kan lezen.

Vervolgens gaan we inzoomen op de wijze hoe dyslexie zich bij jou manifesteert: bij welke letters, klanken of woorden zonder beeld. Dit doen we met behulp van klei. Als je van klei beelden maakt en die opslaat in je hoofd, dan kun je ze later makkelijk oproepen.

Leren door te creëren

Overgang van groep 2 naar groep 3:

Davis Learning Strategy (DLS)

Indien er halverwege groep 2 allerlei signalen zijn dat uw kind nog niet aan lezen toe is, (zie mijn blog hierover bij Nieuws uit de praktijk), dan kan ik in overleg met u en de school een apart traject starten (ook mogelijk in een klein groepje). Middels de DLS geef ik uw kind eenvoudig de Davis-gereedschappen waarna de basis voor het lezen kan worden gelegd: alle hoofd- en kleine letters worden gekleid, alsmede de interpunctie. Hiermee kan uw kind veel makkelijker starten in groep 3. In groep 3 kan nog enkele keren follow-up gegeven worden op school.

 

Je leert lezen op een ontspannen manier

die veel beter aansluit

bij jouw visuele denkstijl!

Praktijkgegevens:

Fahrenheitstraat 14,

3817WD Amersfoort

Mobiel: 06-15209156

E-mail: m.bastianen@gavegave.nl

 

Marianne Bastianen is lid van de Davis Dyslexia Association International. Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International