Privacy verklaring

Privacy verklaring       Terug naar Welkom

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gave Gave kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gave Gave en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gave Gave heeft verstrekt.

 

Gave Gave kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Naam van uw kind

Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie)

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

Uw rekeningnummer (ten behoeve van facturering)

 

Stappen bij een Davis counselingstraject waarbij gegevens genoteerd worden:

kennismaking

intake met symptomenprofiel contract opstellen en facturering

counselingstraject met foto’s en tekstueel verslag en aantekeningen

emailwisseling met klant/ouders/vertegenwoordigers

eventueel intervisie per mail met andere counselors

facturering

eindverslag

    

 

WAAROM Gave Gave DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Gave Gave verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gave Gave  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een Davis counseling traject, bijles of een Training LEREN LEREN.

 

HOE LANG BEWAART Gave Gave  UW GEGEVENS

Gave Gave bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Gave Gave verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Enkel met uw toestemming kunnen verslagen gedeeld worden met andere professionals.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Gave Gave worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gave Gave gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Gave Gave maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gave Gave  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gave Gave  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gave Gave heeft hier geen invloed op.

Gave Gave  heeft Google geen toestemming gegeven om via Gave Gave verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Bij het aangaan van een overeenkomst met Gave Gave geeft u toestemming om de gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar m.bastianen@gavegave.nl.  Gave Gave  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Gave Gave neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gave Gave maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook op de laptop zijn virusscans aanwezig.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gave Gave verzamelde persoons-gegevens, neem dan contact met Gave Gave op via m.bastianen@gavegave.nl .

Wij zijn als volgt te bereiken:

 

Postadres en tevens vestigingsadres: Fahrenheitstraat 14, 3817 WD Amersfoort

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65913019

E-mailadres: m.bastianen@gavegave.nl

Praktijkgegevens:

Fahrenheitstraat 14,

3817WD Amersfoort

Mobiel: 06-15209156

E-mail: m.bastianen@gavegave.nl

 

Marianne Bastianen is lid van de Davis Dyslexia Association International. Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International